Nově můžete v učitelských účtech MIUč+ snadno zvolit, zda je daný text v souladu s vaším aktuálním ŠVP, nebo jeho rámec přesahuje. Funkce slouží zejména k usnadnění plnění povinnosti vyučovat od 1. 9. 2023 ve všech ročnících 1. stupně podle RVP upraveného malou revizí z roku 2021.

V některých titulech již na kraji stránek přibyla vedle základních textů zelená zatržítka. Pro jejich zobrazení jak v instalované, tak v online verzi je potřeba být přihlášen jako učitel. (Pod studentskými účty a anonymním účtem se nezobrazují.)

Pokud na zelené zatržítko v online verzi najedete myší, zvýrazní se text, ke kterému se zatržítko vztahuje.

Když na zelené zatržítko kliknete, zobrazí se na ucebnice-online.cz okno s detailem.

V každém detailu můžete zvolit, zda je daný text „Nad rámec našeho ŠVP“.

Pokud tuto možnost vyberete, všem přihlášeným uživatelům vaší školy se přes daný text v MIUč+ zobrazí šedý poloprůhledný rámeček.

I přes šedý rámeček mohou všichni uživatelé text stále běžně rozkliknout a pracovat s ním.

Nastavování je umožněno pouze učitelským účtům. Žákům se pod studentskými účty zobrazuje pouze zašednutí, ne však zelená zatržítka ani ozubená kolečka.

Každý vyučující na vaší škole může detail kdykoli znovu otevřít kliknutím na ozubené kolečko.

Pokud vyučující v detailu vybere, že je text „Podle našeho ŠVP“, šedé označení zmizí a bude opět označen jen zeleným zatržítkem. (Historie změn se ukládá, můžete se tak podívat, kdo označení změnil, a s kolegy projednat.)

Abychom vám vyznačování obsahu usnadnili, je zde také volba „Automaticky“. Aktuálně tato volba všechny texty označuje zeleným zatržítkem. 

Od 1. 7. 2023 dojde v titulech řady Porozumění v souvislostech u textů směřujících k výstupům nad rámec RVP 2021 po malé revizi k automatickému označení šedě. Pokud vám však toto automatické označení u daného textu nebude vyhovovat, budete moci nadále zakliknout „Podle našeho ŠVP“ a zašednutí zmizí.

Automatické označení pro další tituly (stejně jako jiná vylepšení funkce) připravujeme. Náměty a připomínky uvítáme na e-mailu: namety@nns.cz

Funkce přispívá k naplnění našeho slibu Akce 2023: S námi ušetříte hned pětkrát.