Žákovské skupiny

Pro možnost zadávat úkoly je třeba mít založenou skupinu (třídu) a v ní zařazené žáky. S vytvořením skupin i zadáváním úkolů Vám pomohou následující video návody:

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2022/2023.

Snadné zadávání úkolů žákům

1. Učitel zadá úkol

Pro zadání úkolů potřebujete mít učitelský účet a vytvořené žákovské skupiny.

Učitel otevře titul na straně, kterou chce zadat za úkol.
a) Otevře panel skupin.
b) Vybere aktivní skupinu.
c) Klikne na „Zadat úkol“ a postupuje podle pokynů

2. Žák odevzdá úkol

Žák otevře obdržený e-mail o novém úkolu, klikne na
odkaz a přihlásí se.
a) Vyřeší úkol podle zadání a pokynů učitele.
b) Klikne na „Odevzdat úkol“.

3. Učitel zhodnotí úkol

Učitel otevře zadané úkoly v panelu skupin a klikne na název úkolu.
a) Vidí, kteří žáci již úkol odevzdali.
b) Úkol snadno označí jako splněný nebo vrátí žákovi
k opravě (může také ohodnotit).

Zde najdete, co dalšího přináší zařazení žáků do žákovských skupin a tříd.

MIUč+ můžete získat zdarma v rámci akčních nabídek k nákupu učebnic a pracovních sešitů.

Pracujeme na vylepšování MIUč+ a budeme rádi za náměty a připomínky, které můžete zasílat na ucebnice.online@nns.cz.